Partnerid

BIOPROMi projekt ühendab erinevaid kogemusi ja oskusteavet, et arendada välja sünergilisi toetusmeetmeid, eesmärgiga edendada biomajandust erinevates EL piirkondades. BIOPROMi kontsortsium koondab:

  • Teaduskeskusi – teaduse ja uurimistöö vahendamine avalikkusele
  • Muuseume – näituste ja ürituste korraldamise kogemused
  • Teisi huvigruppe – kogemused teaduse vahendamisel avalikkusele
  • Akadeemilisi partnereid – kogemused teaduse rakendamisel

Võrgustiku partnerid on: