Horizon 2020

Siit leiate ametlikud dokumendid. Horizon 2020

Siit leiad valiku EL rahastatud biomajanduse projekte

Siit leiad viited asjakohastele EL 7. raamprogrammi teaduse rahastamise programmi  kaudu rahastatud projektidele kolme põhilise uurimisvaldkonna kaupa.

Põllumajandus ja kalandus:

  • Põllumajanduse uurimisvaldkonnad ja peamised EL rahastatud projektid: Viited
  • Kalanduse uurimisvaldkonnad ja peamised EL rahastatud projektid: Viited

Toit ja heaolu:

  • Sellealased uurimisvaldkonnad ja peamised EL rahastatud projektid: Viited

Biotehnoloogia ja eluteadused

  • Sellealased uurimisvaldkonnad ja peamised EL rahastatud projektid: Viited

Veel huvitavaid viiteid:

Rohkem FP7 projectid:

FOODSEG