Seitsmes raamprogramm (FP7)

BIOPROMi rahastab Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 7. raamprogramm (FP7). Sellesse kuuluva ”Toidu, põllumajanduse, kalanduse ja biotehnoloogia” uurimisteema  põhieesmärgiks on rajada Euroopa teadmistepõhist biomajandust (Knowledge-Based Bio-Economy, KBBE). KBBE hakkab mängima olulist rolli globaalses majanduses, kuna teadmised on tõhusaimaks vahendiks tootlikkuse ja konkurentsivõime suurendamisel ning elukvaliteedi tõstmisel, samal ajal aidates kaitsta meie keskkonda ja ühiskonnamudelit. Selle sektori hinnanguliseks väärtuseks on enam kui 1,5 triljonit € aastas. KBBE aitab lahendada järgmiseid väljakutseid ja probleeme:

  • kasvav nõudlus ohutuma, tervislikuma, kvaliteetsema toidu järele;
  • taastuvate bioressursside jätkusuutlik kasutamine ja tootmine;
  • kasvav epizootiliste ja zoonootiliste haiguste ning toiduga seotud tervisehäirete risk
  • põllumajanduse, vesiviljeluse ja kalanduse toodangu jätkusuutlikkus ja turvalisus
  • kasvav nõudlus kõrge kvaliteediga toidu järele koos vajadusega arvestada loomade heaolu, maa- ja rannikupiirkondade olustiku ning tarbijate spetsiifiliste toitumisvajadustega.

Aastal 2014 rakendub HORIZON 2020, uus Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni rahastusprogramm. Vaata esitlust, et sellest rohkem teada saada:

Siit leiate ametlikud dokumendid.