Mission Possible in Tallinn

17. oktoobril avati Energia avastuskeskuses biomajandusele keskenduv näitus "Võimalik missioon" ja temaatilised töötoad.   „Näitus on koostatud biomajanduse keerulisel teemal, kuid näituse põhiküsimus on lihtne – mida me kõik saame teha selleks, et ka aastal 2050 kõik Maa inimesed saaks toidetud ning siin turvaliselt ja tervelt elada?“ ütles Energia avastuskeskuse juhataja Kertu Saks.  Näituse avamisel rääkis armastatud loodusemees Aleksei Turovski lastele sellest, milliseid putukaid oleks tulevikus mõistlik sööma õppida, milliseid kalu peaks kasvatama ning miks peab pesema käsi. Toimusid näidistöötoad: „Hapnikuvabrik katseklaasis“, kus tegime katseid vesikatku taimega ja selgitasime, kuidas saastunud linnaõhku puhastada; „Maisikepike ja prügi ärakaotamine“, kus selgitasime, mis on biolagundatav pakend ja miks seda vaja on ning „Toidumängud“, kus selgitasime, mis on tärklis, mis toiduainetes seda leidub ja milline on tema roll tuleviku pakenditööstuses.   Nimetatud uued Energia avastuskeskuse töötoad ühtivad Eesti üldhariduskoolide õppekavaga ning sobivad kõige paremini algklasside ja põhikooli lastele.

Join the website of Energiakeskus