Teadmistepõhine biomajandus

Biomajandus hõlmab kõiki ökosüsteeme — maismaa- ja veeressursse, elurikkust ja bioloogilisi materjale (taimseid, loomseid ja mikroobseid), nende töötlemist ja tarbimist. See sisaldab endas põllumajandust, metsandust, kalandust, toiduainetetööstust, biotehnoloogiat ja keemiatööstust, aidates samas kaasa toidu, loomasööda, energia ja taastuvate materjalide tootmise jätkusuutlikule kasvule, samuti ka maapiirkondade ja rannikualade arendamisele. Teadmistepõhine biomajandus püüab vastata suurtele ühiskondlikele väljakutsetele, taotledes taastuvate bioloogiliste ressursside jätkusuutlikku majandamist, tootmist ja kasutamist. Selleks rakendatakse eluteadusi ja biotehnoloogiat ning nende ühendamist teiste tehnoloogiatega, aidates ühtlasi suurendada Euroopa Liidu üldist konkurentsivõimet ja täita tarbijate suurenevaid nõudmisi.