Biotehnoloogia ja eluteadused

Pakkudes rakendusi väga erinevates sektorites, on eluteadused ja biotehnoloogia olnud teadmistepõhise biomajanduse (knowledge-based bio-economy, KBBE) innovatsiooni peamiseks tõukejõuks, ergutades kasvu ja suurendades konkurentsivõimet traditsioonilistes sektorites nagu toidutootmine ja põllumajandus, samuti luues uusi sektoreid nagu biopõhistele toodete ja biokütuste tootmine.
Eesmärgiks on täiustada meie arusaamist maismaa ja veekogude bioloogilistest süsteemidest, aga eelkõige rakendada neid uusi teadmisi tehnoloogilise innovatsiooni hoogustamiseks. Seega võib biotehnoloogia olulisel määral kaasa aidata jätkusuutlikumate tootmisprotsesside arendamisele, mis põhineksid taastuval toormel.

Biotehnoloogia ja biokeemia aitavad kaasa ka toiduga mitteseotud kaupade ja protsesside jätkusuutlikkusele. Vastavad uuringud tegelevad taastuvenergeetika arendamise, jäätmete vähendamise ning biopõhiste toodete ja protsessidega, mille abil muuta tööstusi ”rohelisemaks”. Uurijate tähelepanu pälvivad ka biotehnoloogia uusimad suunad, näiteks sünteetiline bioloogia.

Eluteaduste rakendused

Pakkudes rakendusi väga erinevates sektorites, on eluteadused ja biotehnoloogia olnud teadmistepõhise biomajanduse (knowledge-based bio-economy, KBBE) innovatsiooni peamiseks tõukejõuks. Nende abil on ergutatud kasvu ja suurendatud konkurentsivõimet traditsioonilistes sektorites nagu toidutootmine ja põllumajandus, samuti pandud alus uutele sektoritele, näiteks biopõhiste toodete ja biokütuste tootmisele.
Biotehnoloogilist uurimistööd toetades oleme seadnud eesmärgiks täiustada arusaamist maismaa ja veekogude bioloogilistest süsteemidest, eriti aga rakendada neid uusi teadmisi tehnoloogilise innovatsiooni hoogustamiseks. Nii võib biotehnoloogia oluliselt kaasa aidata jätkusuutlikumate tootmisprotsesside arendamisele, mis põhineksid taastuval toormel.