toit ja heaolu

Toit on alati olnud igapäevaelu tähtis mõjutaja. Toidu tootmine ja tarbimine on kesksel kohal iga ühiskonna jaoks. Toidu ostmist, valmistamist ja söömist loetakse tähtsateks sotsiaalseteks praktikateks ja mõnikord isegi sotsiaalse identiteedi määratlejateks. Toidu tähtsus meie argielus tagab olulise rolli ka toiduteadusele, aidates kaasa multidistsiplinaarse teadusvaldkonna kujunemisele.
Euroopa Liidu jaoks on iga toiduga seotud teema keskmes tarbija – tähtsaim huvigrupp kogu toidu/söödaga seotud ahelas.
Seetõttu aitab EL tagada toiduainete kvaliteedi ja ohutust teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 7. raamprogrammi kaudu, mis käsitleb uusi perspektiive seoses toidu, tervise ja üldise heaoluga.
Toidu-uuringute sihiks on tagada rahvastikumuutuste (maailma rahvaarvu kasv, suurenev linnastumine) tingimustes stabiilne, mõistliku hinnaga, ohutu, tervislik ja täisväärtuslik toiduvaru.

Toidunõudlus


Aastaks 2050 prognoositakse toidunõudluse 70% kasvu ja paljud praegused toidu tootmise süsteemid kahjustavad juba praegu planeedi võimet toota tulevikus piisavaid toiduvarusid. Näiteks on nii arenenud riikides kui ka arengumaades oodata liha tarbimise kahekordistumist: 229 tonnilt aastatel 1999 – 2001 tervelt 465 miljoni tonnini  aastal 2050. Tulevikus hakkab loomakasvatustoodangut üha enam mõjutama konkurents loodusressursside, eelkõige maa ja vee pärast, samuti vajadus vähendada sõltuvust fossiilsest energiast ja kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka ühiskondlik mure loomade heaolu pärast. Arengud sordiaretuse, toitumisteaduse ja loomade heaolu alal aitavad kaasa potentsiaalse tootmismahu ja tõhususe kasvule ning geneetilistele parendustele. Viimase osas on tõenäoliselt suure mõjuga molekulaargeneerika vahendid, eriti just raskestimõõdetavate tunnuste, näiteks liha kvaliteedi ja haiguskindluse DNA markerite põhine selektsioon. Enamiku kariloomaliikide (üha paremini selgitatud) genoomijärjestuste kättesaadavus ja geenisekveneerimise hinna langus pakuvad enneolematuid võimalusi evolutsioonilise bioloogia, loomade aretamise ja loomade abil inimhaiguste modelleerimise edendamiseks.