Teadmistepõhine biomajandus on üks edukamaid ja kiiremini arenevaid valdkondi Euroopas

Biomajandus hõlmab kõiki ökosüsteeme — maismaa- ja veeressursse, elurikkust ja bioloogilisi materjale (taimseid, loomseid ja mikroobseid), nende töötlemist ja tarbimist. See sisaldab endas põllumajandust, metsandust, kalandust, toiduainetetööstust, biotehnoloogiat ja keemiatööstust, aidates samas kaasa toidu, loomasööda, energia ja taastuvate materjalide tootmise jätkusuutlikule kasvule, samuti ka maapiirkondade ja rannikualade arendamisele. Teadmistepõhine biomajandus püüab vastata suurtele ühiskondlikele väljakutsetele, taotledes taastuvate bioloogiliste ressursside jätkusuutlikku majandamist, tootmist ja kasutamist. Selleks rakendatakse eluteadusi ja biotehnoloogiat ning nende ühendamist teiste tehnoloogiatega, aidates ühtlasi suurendada Euroopa Liidu üldist konkurentsivõimet ja täita tarbijate suurenevaid nõudmisi

Euroopa biomajanduse strateegia

Euroopa Liit teostab Euroopa 2020. aastaks strateegiat «Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus». See strateegia nimetab biomajandust Euroopa aruka ja rohelise majanduskasvu võtmeks. Edusammud biomajanduse-alastes teadusuuringutes ja innovaatiliste ideede rakendamine võimaldavad Euroopal parandada oma taastuvate loodusressursside juhtimist ja avada uusi erinevaid turge toidule ja loodustoodetele.

Strateegia eesmärgiks on oluliselt kaasa aidata Euroopa suurprojektide «Innovatiivne liit» ja «Ressursitõhus Euroopa» saavutamisele 2020. aastaks.

Biomajanduse 2020 ingliskeelne raamat: Lae alla
Vaata videoklippi, kus komisjon esitab oma biomajanduse kava: vt YouTube