Maailma rahvastiku globaalne kasv

Maailma rahvaarvu kasv 9 miljardini aastaks 2050 ja fossiilsete maavarade vähenemine sunnivad Euroopat üle vaatama oma taastuvate bioloogiliste ressursside majandamise ja kasutamise. Fossiilsete ressursside ammendumine, millest Euroopa majandus suurel määral sõltub, nõuab üleminekut uuele, naftavabale ühiskonnale.

Oma laiahaardelisuses pakub biomajandus ainulaadse võimaluse majanduskasvu-püüdlustega kaasnevate keeruliste ja omavahel seotud probleemide lahendamiseks. See võib aidata Euroopat üleminekul ressursitõhusamaks ühiskonnaks, mis tugineb tarbijate vajadusi ja tööstuste nõudlust rahuldades ning kliimamuutusega võideldes senisest enam taastuvatele bioloogilistele ressurssidele.

Euroopa Liidu biomajanduse juba käive on juba praegu ligi 2 triljonit eurot ja see annab tööd rohkem kui 22 miljonile inimesele, mis moodustab 9% kogu EL tööhõivest.