Biotehnoloogia ja eluteadused

Pakkudes rakendusi väga erinevates sektorites, on eluteadused ja biotehnoloogia olnud teadmistepõhise biomajanduse (knowledge-based bio-economy, KBBE) innovatsiooni peamiseks tõukejõuks, ergutades kasvu ja suurendades konkurentsivõimet traditsioonilistes sektorites nagu toidutootmine ja põllumajandus, samuti luues uusi sektoreid nagu biopõhistele toodete ja biokütuste tootmine.

Eesmärgiks on täiustada meie arusaamist maismaa ja veekogude bioloogilistest süsteemidest, aga eelkõige rakendada neid uusi teadmisi tehnoloogilise innovatsiooni hoogustamiseks. Seega võib biotehnoloogia olulisel määral kaasa aidata jätkusuutlikumate tootmisprotsesside arendamisele, mis põhineksid taastuval toormel.

Sellealased uurimisvaldkonnad ja peamised EL rahastatud projektid: Link


>> Rohkem infot <<