Põllumajandus ja kalandus

Euroopa põllumajandus ja metsandus peavad toime tulema loodusvarade kahanemise, kliimamuutuse mõjude, maailma rahvastiku muutuste ja vajadusega tagada oma kodanikele ohutu ja kindel toiduvaru jätkusuutlikul viisil. Eesmärgiks on tagada põllumajandusele ja metsandusele vajalikud teadmised ning vahendid, juurutamaks tootlikke, ressursitõhusaid ja vastupidavaid süsteeme, mis tagaksid  toidu, loomasööda ja muu biotoorme, kahjustamata ökosüsteemi pakutavaid teenuseid, ent toetades maaelu edendamise poliitikate ja stiimulite arendamist.

Põllumajanduse uurimisvaldkonnad ja peamised EL rahastatud projektid: Link

Euroopa kalanduse ja vesiviljeluse sektorid seisavad silmitsi rohkete väljakutsetega: paljud EL kalavarud on  ülepüügi tõttu madalseisus ja vesiviljeluse tootmismahud Euroopas paigalseisus, samas kui maailmatoodang, eriti Aasias, kasvab. Nende probleemide ületamiseks toetab EL erinevate valdkondade teadusuuringuid, et asuda tõhusamalt korraldama kalandust ning arendama vesiviljelust kestlikul ja konkurentsivõimelisel viisil.

Kalanduse uurimisvaldkonnad ja peamised EL rahastatud projektid: Link

 

>> Rohkem infot <<