Toit ja heaolu

Toidul on alati olnud suur mõju igapäevaelule. Toidu tootmine ja selle tarbimine on igas ühiskonnas kesksel kohal. Toidu ostmist, valmistamist ja söömist on peetud olulisteks sotsiaalseteks praktikateks, mõnikord koguni sotsiaalse identiteedi määratlejateks. Toidu tähtsus meie argielus tagab olulise rolli ka toiduteadusele, aidates kaasa multidistsiplinaarse teadusvaldkonna kujunemisele.


Euroopa Liidu jaoks on iga toiduga seotud teema keskmes tarbija - tähtsaim huvigrupp kogu toidu/söödaga seotud ahelas.Seetõttu aitab EL tagada toiduainete kvaliteedi ja ohutust Teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise 7. raamprogrammi kaudu, mis käsitleb uusi perspektiive seoses toidu, tervise ja üldise heaoluga.


Sellealased uurimisvaldkonnad ja peamised EL rahastatud projektid: Link

>> Rohkem infot <<